บ้านธรรมะ

แจก CD-DVD ธรรมะฟรี, หนังสือธรรมะ , หนังสือสวดนมต์

สนับสนุน บ้านธรรมะ

 

2.jpg

การทำบุญหรือทำความดี ในทางพุทธศาสนานั้น
จะต้องไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

 จึงจะถือว่าเป็นบุญด้วยการรักษาศีล
และเจริญภาวนาก็ได้ แถมเป็นบุญที่สูงกว่า และประเสริฐกว่า
ชนิดเทียบกันไม่ได้เลยเพราะสามารถตัดเวรภัย ทำให้หมดภพชาติ
และดับทุกข์สิ้นเชิง


 

ขอเชิญร่วมสาธุ อนุโมทนาบุญ

 

กับคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมสร้างปัญญาด้วยการร่วมพิมพ์

หนังสือสวดมนต์ในครั้งนี รายนามทุกชื่อ

จะปรากฏด้านหลังหนังสือสวดมนต์เเปล ทุกเล่ม 

สามารถร่วมพิมพ์หนังสือเป็นหมู่คณะ หรือบุคคลได้

  

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญกับ บ้านธรรมะ
 
สาธุบุญกับผู้เห็นประโยชน์ในการร่วมพิมพ์หนังสือในครั้งนี้
จำนวน  350 เล่ม  เมษายน 2555 
 

คุณ อวยพร แจเวอร์ลินด์  & ครอบครัว       1000 kr

คุณ เบญจพร วิเศษเลิศ  & คุุณแม่ สอน วิเศษเลิศ      1000 kr

คุุณ วาสนา เชียงขลุง   300  kr

คุณ Siriporn Mustapfapha    200 kr

คุณ Tommy Agerstig & คุณ ดำ เอื้อมิตร ,คุณ ทับทิม เอื้อมิตร

คุณ ชนิศา เอื้อมิตร & คุณ ศราวุฒิ แซ่เฮ้ง & คุณ พระพงศ์ แซ่เฮ้ง   500 kr

คุณ สุนิดา ธรรมสุวรรณ และ บุตร    200 kr

คุณ กานต์มณี ศิวะทัต   1000 บาท

คุณ จารุณี เอี่ยมสะอาด 500 บาท

คุณ ไกรศร มุ่งงาม 100 kr

คุณ อุดร จุ้ยม่วงศรี , คุณ พัชษณี จุ้ยม่วงศรี,และครอบครัว, คุุณแม่ พัชรี เกษมโสม   200 kr

 
 
 
 y-sodmon.jpg
 y-boonbok.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน ค่าขนส่งCDธรรมะ
 
ครั้งที่ 1 ร่วม 700 แผ่น ( มีนาคม 2555 )
คุณ อวยพร แจเวอร์ลินด์ และครอบครัว  1500 Kr
คุณ เบญจพร วิเศษเลิศ และครอบครัว   1500 Kr
 
ครั้งที่ 2 ร่วม 2,000 แผ่น  ( พฤษภาคม 2555 )
คุณ อวยพร แจเวอร์ลินด์ และครอบครัว  3500 Kr
คุณ เบญจพร วิเศษเลิศ และครอบครัว   3000 Kr
คุณ นิรัดร์ ตันติพยัคฆ์  500 kr
ชมรม "ตอบแทน คุณ แผ่นดิน" โดย
คุณ มุกดา แสนสุวรรณ
คุณ สุมาลี จุลวิชิต
คุณ ธนกร พันเทศ
คุณ วันชัย ราษีสุทธิ์
คุณ เกษมศรี ราษีสุทธิ์
คุณ สุนี vestergaard
ร่วมบริจากช่วยค่าขนส่ง CD  570 kr
 
 
 
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญกับ บ้านธรรมะ  สิงหาคม 2555
 
   44888    284881-3633813052549-1011147664-n.jpg jpg.jpg
สาธุบุญกับผู้เห็นประโยชน์ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านในการที่ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมถวายวัดโนนคูณ ต.สร้างแป้น จ.อุดรธานี เป็นธรรมทานในครั้งนี้ จำนวน  200 เล่ม  
สิงหาคม 2555 ขอทุกท่านจงมีเเต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ สาธุ....!!!!
 
1 คุณ Uaiporn  Javerlind และ ครอบครัว
2 คุณ เบญจพร วิเศษเลิศ  และ ครอบครัว
3 คุณ Marisa-Rikard Larsson
4 คุณ Ari Hämäläinen
5 คุณ จิตกานต์  รัดแรง,บุตร และ ครอบครัว รัดแรง
6 คุณ ปรินดา มั่นฤทธิ์ และ ครอบครัว
7 คุณ กานต์มณี ศิวะทัต และ ครอบครัว
8 คุณ พัชรา-Jesper  Frank
9 คุณ สเน่ห์-ชมัด  ชันรัมย์ และ ครอบครัว ชันรัมย์
10 คุณ ตากุ่น  คุณยายมี อาสันรัมย์ และ ครอบครัว อาสันรัมย์
11 คุณ Hannu Kahkönen
12 คุณ จารุณี  เอี่ยมสะอาด และ ครอบครัวเอี่ยมสะอาด, ชัยเลิศ
13 คุณ Joacim Rolf  Wärdell
14 คุณ Ginny Wärdell
15 คุณ สอิ้ง ศิริทรัพย์
16 คุณ สุมาลี  พือสันเทียะ,
17 คุณ อมรเทพ ราชวัตร
18 คุณ พิน แป๊ะโคกสูง
19 อุดร จุ้ยม่วงศรี
20 คุณ พัชรี เกษมโสม
21 คุณ พัชษณี  จุ้ยม่วงศรี,ครอบครัว จุ้ยม่วงศรี และ เกษมโสม
22 คุณ Esa- Sebastian Leppälä
23 คุณ Nipha Kalmari
24 คุณ ศิริพร ปานผา
25 คุณ ชาตรี ปานผา
26 คุณ นิรันดร์ ปานผา
27 คุณ สายันต์ ปานผา
28 คุณ นัฐพร  หัตวภูมิเกษตร
29 คุณ Tommy Agerstig
30 คุณ ดำ เอื้อมิตร
31 คุณ ทับทิม เอื้อมิตร
32 คุณ ชนิศา เอื้อมิตร
33 คุณ ศราวุฒิ แซ่เฮ้ง
34 คุณ พีระพงศ์ แซ่เฮ้ง
35 คุณ ไกรศร มุ่งงาม
36 คุณ Wanna & Steen Börlum  และ ครอบครัว
 
 
 
 
 
 

อานิสงส์ของการแจกหนังสือ & CD ธรรมะ เป็นธรรมทาน

1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
  
2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
  
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
  
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
  
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
  
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
  
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
 
 8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
 
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
 
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
  
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ
  
ขออานิสงส์แห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้อุทิศให้กับ
บรรพบุรุษบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณ
 ญาติสนิทมิตรสหายเทวดาผู้ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทวดาผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนของข้าพเจ้าเทวดาผู้ปกปักรักษาที่ทำงานข้าพเจ้าเทวดานางฟ้าทุกท่านในโลกทิพย์นาคครุฑกินนราเงือกพรหมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสพ 

เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติ 

 

เจ้าเกณฑ์ชะตาผีบ้านผีเรืือนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ภูตผีปีศาจเปรตปอบคนธรรพ์ 

 

กุมภัณฑ์ยักษ์ยมฑูตอสูรอสูรกายมารสัมภเวสีทั้งหลายสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง 

 

และดวงจิตทุกดวงใในสหัสโลกธาตุขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในบุญกุศลนี้  

 และจงได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากัน ใหญ่ทั้งปวง และดวงจิตทุกดวงในสหัสโลกธาตุ
 
 
 
original-sawadee.jpg
 
ข้าพเจ้าและผู้ร่วมจิตศัทธาทั้งหลายที่ได้ร่วมทำหนังสือธรรมะ
 
ขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุสลนี้ไปให้ไพศาล
ถึงมารดาบิดาและครูอาจารย์   ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย   มีส่วนได้ในกุศลผลบุญของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ  ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เทอญ
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
 
 
 
 
  
 ภาพ กิจกรรมที่ ผ่านมา
 
 
 
  
วันที่ 14 เมษายน 2555
นำ CD-ธรรมะ30 ชุดไปแจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมฟังสัมนาของ
ชมรม "ตอบแทน คุณ แผ่นดิน"  ที่ Broskolan, Bro
 
 
วันที่ 28 เมษายน 2555
ถวายสังฆทาน หนังสือสวดมนต์ 60เล่ม และ CD-ธรรมะ30 ชุด
เป็นธรรมทาน แก่วัดสันตินิวาส   เขต Vendelsö, Stockholm
 
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
ถวายสังฆทาน หนังสือสวดมนต์ 50เล่ม และ CD-ธรรมะ30 ชุด
เป็นธรรมทาน แก่วัดศรีลังกา   เขต Jacobsberg, Stockholm
 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 
แจกฟรี CD-ธรรมะ 38 ชุด และหนังสือสวดมนต์ 50 เล่มให้กับ ผู้มาเข้าร่วม
โปรแกรมของการฝึกมโนมยิธิที่โรงเรียน Bro, Upplands-Bro
 
ได้มอบ CD-ธรรมะ 40 ชุด ให้กับ คุณนิรัดร์ ตันติพยัคฆ์ 
พร้อมกับ หนังสือสวดมนต์ 40เล่ม เพื่อไปแจกต่อเป็นธรรมทาน

ได้มอบ CD-ธรรมะ 10ชุด ให้กับ คุณครูมุกดาพร้อมกับ
หนังสือสวดมนต์ 15 เล่ม เพื่อไปแจกต่อเป็นธรรมทาน
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 
 
จัดส่ง  CD-ธรรมะ ไปถวายเป็นธรรมทาน
วัดสังฆบารมี Eslöv สวีเดน   30 ชุด 
วัดพุทธาราม Värmdö  สวีเดน   30 ชุด
 
  
 
  
wat-srilanka3.jpg
  
 
2012.jpg
 
 
mano.jpg
 

ความตั้งใจในการจัดทำของเรา เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

จิตใจจะได้เย็นและสงบ มีสติในการดำรงชีวิต

อยากให้ทุกๆท่าน คิดดี ทำดี เพื่อความสุขของทุกๆท่านเอง

อีกอย่าง เรามองเห็นโครงการ ความตั้งใจดีของคุณโจโฉ

จึงอยากจะช่วยเหลือ และทำบุญกุศลเผือเผยแพร่พระศาสนา

และความดีต่อทุกท่าน

 
 imagescasc4y8d.jpg 
* การฟังธรรมผ่านไป 1 ปีกลับมาฟังใหม่
จะรู้เห็นอะไรอีกเยอะในสิ่งที่คิดว่ารู้แล้ว *
 
อยากแนะนำว่าแม้จะเก่งแล้วแต่ธรรมะพื้นๆ หัดฟังไว้บ้าง อย่าปิดตัวเอง
ฟังแล้วจะได้นำเนื้อหาที่เป็นภาษาเหมาะกับคนทั่วไป
ไปสอนไปแนะนำเขาได้ ลูกหลาน คนใกล้ชิด เวลาเขามีปัญหา
ถ้าพ่อแม่ผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาที่โดนใจเขาได้ จะแก้ไขได้จริง
แต่หากผู้ใหญ่พึ่งไม่ได้ เขาจะไปหาเพื่อนนะค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าโอกาสพากันไปเสียมีมากกว่า เพราะมันก็โง่พอกัน
ที่ฆ่าตัวตายก็เพราะพ่อแม่มันปรึกษาไม่ได้นี่แหละ
ดังนั้นฟังธรรมะให้หลากหลายจะดีต่อครอบครัวท่านเองด้วย
 
  
 
หากท่านมีจิตศรัทธา 
 
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำเพื่อเผยแผ่
เป็นธรรมทานได้ที่นี่ ต้องการร่วมสมทบทุน
สำหรับพิมพ์หนังสือหรือ ผลิตสื่อธรรมะ
แจกเป็นธรรมทาน ร่วมกับบ้านธรรมะ
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร:Nordea:  Cl.3300 No. 6905121841
ชื่อบัญชี: Uaiporn Jäverlind
(กรุณาระบุด้วยว่าบ้านธรรมะ)
 
 
 
 
 
บ้านธรรมะ ได้รับซีดี และได้รับการสนับสนุนจาก
คุณโจโฉซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำทำ CDธรรมะ
แจกฟรีเป็นธรรมทาน ท่านผู้มีจิตกุศล
ร่วมสนับสนุนบ้านธรรมะ สามารถร่วมสร้างปัญญา
ทานนี้ได้โดยให้การช่วยเหลือค่าขนส่ง
imagescasvgxa7.jpg
มาจากเมื่องไทยได้ที่
 
 
************************************************
 
(กรุณาระบุด้วยว่า ค่าขนส่ง Frakt)
 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร: Nordea

ชื่อบัญชี: Uaiporn Jäverlind

Clearingnummer : 3300

เลขบัญชี: 6905121841

 
 
****************************************************
 
duva.jpg
 

"คุณโจโฉ "

ป็นวิทยากรบรรยายธรรม,พิธีกร,ร้องเพลงคุณธรรม  
สื่อธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งกระจายไปในวงกว้าง jozho-4.jpg
ทำให้คนไม่สนใจมาสนใจเพิ่มขึ้น
โดยเน้นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นหลัก
ส่งไปรษณีย์ให้ฟรี ดาวน์โหลดฟรี 
ซึ่งถูกนำไปออกอากาศในสถานีวิทยุทั่วประเทศหลายร้อยคลื่น และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนและคนทั่วไป
ให้เชื่อว่าบาปบุญมีจริงด้วยการบรรยายแนววิทยาศาสตร์ทาง
จิตซึ่งได้รับผลตอบรับดีมากจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ฯลฯ
-ผลิตสื่อเชิงคุณธรรมแจกฟรี ส่งฟรีให้ทั่วโลก (เสียงอ่าน เพลง หนังสือ ฯลฯ)
-เดินทางแจกซีดีธรรมะให้กับสถาบันและโครงการกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ
-ร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรบรรยายธรรม/พิธีกร/ร้องเพลงคุณธรร 
สำหรับคนที่สงสัยว่า ทำไม "โจโฉ" ถึงมาทำงานแบบนี้
เปิดรับการสนับสนุนทำไม แฝงผลประโยชน์จริงหรือ
ไม่มีหนทางทำอย่างอื่นแล้วเหรอ 
สารพัดเหตุผลมีคำตอบที่นี่ครับ  คลายความสงสัย (คลิ๊ก)
 
อยากรู้จักกันมากกว่านี้ เพื่อดูรายละเอียดคร่าวๆ > คลิ๊กที่นี่<
  
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญของโจโฉได้ตามศรัทธา
เพื่อร่วมจรรโลงพระศาสนาไปพร้อมกันนะค่ะ
  
***************************************************************
 
 
 
 
ช่วยสนับสนุนคุณโจโฉผลิต CD
 
ธรรมะแจกจ่ายฟรีเป็นธรรมทาน
-----------------------------------------------------
*1.ค่าอุปกรณ์เพื่อการผลิตเผยแพร่อย่างเดียว
(ค่าใช้จ่ายในการผลิตซีดี อุปกรณ์บางส่วน ค่าไปรษณีย์ )
 
ชื่อบัญชี- ฐาปนรัตน์ มณีนาค 
ธ.ไทยพาณิชย์    สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
เลขที่บัญชี     57-232-1689
 
-----------------------------------------------------
 
 
 ao.jpg
สัพทานัง ธรรมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)