บ้านธรรมะ

แจก CD-DVD ธรรมะฟรี, หนังสือธรรมะ , หนังสือสวดนมต์

Engelska / Svenska

 

 

Dhamma Samtalen från gemenskapen av Abhayagiri Buddhist Monastery    

volym 1

En buddhist gemenskap i traditionen av Ajahn Chah, Ajahn Sumedho & Amaravati Buddhist Monastery

 Abhayagiri Buddhist Monastery
 16.201 Tomki Road
 Redwood Valley, Kalifornien 95.470
 Tel: 1-707-485-1630, Fax: 1-707-485-7948
 E-post:

 Denna CD innehåller olika samtal som ges av gemenskap ABM och för gratis utdelning bara. För att lyssna på dessa samtal, behöver du en MP3-mediaspelare. Om du inte har en, föreslår vi WinAmp, som är tillgänglig för gratis nedladdning. Vi ber om att dessa samtal distribueras endast i sin helhet och att tillstånd sökas innan du distribuerar på Internet.

 16.201 Tomki Rd.
 Redwood Valley, Kalifornien 95.470

 707-485-1630
 sangha@abhayagiri.org~~V

 

 

Abhayagiri Buddhist Monastery Vol.1

ดาวน์โหลดแยกไฟล์          MP3 / 24Kbps

โหลดที่นี่

 

Birh, Death, and the Deathless

8.59 MB

Desire and Becoming

11 MB

Greater Discourse on the Hole in the Roof

11 MB

Impermanence, Insight, and Nietzsche

10 MB

Investigating George W. Bush Mind

9.65 MB

Listening to the Inner Commitee

11 MB

Nibbana (Part 1)

13 MB

Nibbana (Part 2)

12 MB

Nibbana (Part 3)

16 MB

Nibbana (Part 4)

16 MB

Nibbana (Part 5)

2.53 MB

Nirodha-happiness-anicca

8.54 MB

Opening to Dukkha "If Anything Should Ever
Happen..."

11 MB

Paradise Paved: Complacency and Urgency

10 MB

Personality View

10 MB

Practicing with the Four Noble Truths

11 MB

Re-Ordering the Heart

10 MB

Taking Refuge in Nibbana

7.16 MB

Therevada Buddhism in a Nutshell

12 MB

Value-Based Reality

7.03 MB

When the Fire Goes Out

8.27 MB

Dukkha and Dependent Origination

9.65 MB

Give it Space

7.94 MB

Opening the Heart

9.31 MB

The Four Mind Changings

7.72 MB

Abandoned Exhasuted and Miserable

6.22 MB

Beginnings & Endings: Things as They Are

6.89 MB

The Body as an Anchor

4.76 MB

Buddhism and Social Action

11 MB

Dependent Origination: 1

12 MB

Dependent Origination: 2

12 MB

Dependent Origination: 3

9.34 MB

The Khandhas: The Whole Practice

7.97 MB

Mindfulness & Clear Comprehension

10 MB

On Turning 50

12 MB

Practicing Contentment

8.27 MB

Recollections of Ajahn Chah's Teachings

7.85 MB

Contemplation Isn't Analytical

13 MB

Do I Dare to be Enlightened?

8.06 MB

Knower of the Worlds

9.40 MB

Listen to that Turkey!

7.85 MB

Morning Reflections

8.93 MB

Turning on the Light

16 MB

Beautiful Refug

14 MB

The Naturalness of Mind

12 MB

Preparing to Die Consciously

9.39 MB

The Way Things Should Be: The Mantra of Ignorance

11 MB

 

AbhayagiriBuddhistMonasteryVol.2

The First Three Fetters

10 MB

Four Foundations of Mindfulnes

9.44 MB

5hindrances

9.09 MB

A Completely Pointless Talk

8.55 MB

After Dinner Mints

7.43 MB

Ajahn Tong Rat and the Worldly

6.08 MB

Arctic Viveka

8.50 MB

Bamboos

6.38 MB

Questions and Answers

12 MB

Breath, Energy and the Elements

7.02 MB

Chosing Peace

5.94 MB

Communal Practice: Internal and
External

5.41 MB

Contentment_as_Practice

5.98 MB

Dhamma Donut

10 MB

Dhamma Fighting

11 MB

Endless Wandering

8.99 MB

Establishing Attentiveness

7.68 MB

Experience the Dhamma

8.39 MB

Faith_&_Wisdom at BBM

6.55 MB

Faith in the Buddha

10 MB

Forgiveness

9.32 MB

The Graduated Teaching

11 MB

Grounding the Four Foundations

9.38 MB

Having a Wonderful Time - Wish I Were
Here

6.29 MB

Developing Joy from Meditation

8.61 MB

Living Beautifully in the World

6.68 MB

Living in Harmony

6.73 MB

The Luminous Mind

7.12 MB

Meditation is Like Picking Mangos

7.98 MB

Mere Fear

9.95 MB

R_E_S_P_E_C_T

6.95 MB

Rejoicing in the Wholesome

6.77 MB

Rooting out the Hinderences

7.72 MB

Saturday Night at the Movies

10 MB

The Self of Fear

6.01 MB

Transforming Sex and Rage

10 MB

Simile_of_The_Spoon

6.90 MB

Still Flowing Water

9.10 MB

Stillness and Activity

5.53 MB

Sustaining.mp3

9.14 MB

The War Begins

8.45 MB

The War & Right Effort

10 MB

Viagra or Viraga

11 MB

Welcome to the Homeless Clan

3.45 MB

The Problem with you, Charlie Brown, is that you're
you!

11 MB

Chanda & Tanha

10 MB

feeling&emotion

7.81 MB

Gratitude

5.51 MB

Heedfulness

3.59 MB

meditationguide.mp3

6.58 MB

Peace Vigil

10 MB

Perception

10MB

Perception2

8.28 MB

vipassana.mp3

7.59 MB

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)