บ้านธรรมะ

แจก CD-DVD ธรรมะฟรี, หนังสือธรรมะ , หนังสือสวดนมต์

แนะนำกัลยาณมิตร

183261-521149444568446-241641365-n.jpg

 

หากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใด มีความรู้สึก  เหงา เศร้า  โดดเดียว มีปัญหาชีวิต  

อยากมีเพื่อนคุย ต้องการความจริงใจ  เรายินดีเป็นกัลยาณมิตรให้ท่าน

ด้วยความเต็มใจค่ะ   หรือ ท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือ เพื่อนๆกัลยาณมิตรด้วยกัน

ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม อยาก ร่วมเป็นกัลยาณมิตร

กับเราด้วย ก็ยินดีต้อนรับคะ  ติดต่อเราได้ตลอดเวลาคะ

 

imagescajnto7m.jpg

       ความหมายของกัลยาณมิตร

คำว่า “กัลยาณมิตร”  แปลความหมายคำ “กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี และ “มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย   ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี, เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี, เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม

กัลยาณมิตร มิได้หมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น  แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม  ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี  เพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  ผู้สั่งสอนแนะนำ   ชักนำไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม

ความหมายของกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร คือ อย่างไร กัลยาณมิตร มิได้หมายถึง เพื่อนที่ดี ตามความหมายทั่วไปเท่านั้น แต่ยังหมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ที่จะสั่งสอนแนะนำ ชี้แจงชักจูง ช่วยบอกหนทาง หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายบทความดีๆ

บุคคลใดแวดล้อมด้วย กัลยาณมิตร ผู้ตักเตือนมิให้เราทำความชั่วร้าย และส่งเสริมให้ทำแต่ความดีงาม จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้ว ลักษณะของกัลยาณมิตรคือ ช่วยเหลือและป้องกันเมื่อ เพื่อนประมาท ร่วมทุกข์ ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งเพื่อน แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อน กัลยาณมิตร มีความรักใคร่สนิทสนมจริงใจไม่คิดร้ายต่อกัน นิยามของคําว่าเพื่อน

good-friend.jpg 

อานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร

 

1.ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

2.ย่อมมีบุตรภรรยา ตลอดจนบริวารชนที่ตั้งอยู่ในโอวาท

3.ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมหาชน

4.ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี ปฏิภาณว่องไว และปัญญาดี

5.ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป

6.ย่อมปลอดภัยจากอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย และศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย

7.ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม มีอำนาจมาก

8.ย่อมมีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง อดทน มีเหตุผล ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม9)

9.ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลส

10.ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

a11889471.jpg

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)