บ้านธรรมะ

แจก CD-DVD ธรรมะฟรี, หนังสือธรรมะ , หนังสือสวดนมต์

เสีียงสวดมนต์

 

 

เสียงทำวัตร - สวดมนต์แปล online
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

  คำทำวัตรเช้า       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  คำแผ่เมตตา       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ทวัตติงสาการปาฐะ (คาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกาย)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  บทพิจารณาสังขาร (พิจารณาธรรมสังเวช)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  สัพพปัตติทานคาถา (คำแผ่ส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  คำทำวัตรเย็น       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  สรณคมนปาฐะ (คาถาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (คาถาแสดงสรณะอันเกษม และไม่เกษม)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  อริยธนคาถา (คาถาสรรเสริญพระอริยเจ้า)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ติลักขณาทิคาถา (คาถาแสดงพระไตรลักษณ์เป็นเบื้องต้น)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ภารสุตตคาถา (คาถาแสดงภารสูตร)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ภัทเทกรัตตคาถา (คาถาแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญ)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ธัมมคารวาทิคาถา (คาถาแสดงความเคารพพระธรรม)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  โอวาทปาฏิโมกขคาถา       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  ปฐมพุทธภาสิตคาถา (คาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้า)       ุคลิก สวดมนต์    ุดาวน์โหลด  
  ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (พระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  
  อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (คาถาอุทิศและอธิฐาน)       คลิก สวดมนต์    ดาวน์โหลด  

บทสวดมนต์สร้างเสริมบารมี 5 พระคาถา
คลิ๊กขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก save target as ไฟล์ MP 3

ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บทแผ่เมตตา.mp3 (281.0 KB, 1067 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บทสวดไตรสรณคมณ์.mp3 (530.3 KB, 795
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.mp3 (4.48 MB, 1309
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 พระคาถาพาหุง.mp3 (2.28 MB, 1060 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 อัปปมัญญาภาวนา(บาลี).mp3 (1.04 MB, 720
views)

ไฟล์ขนาดเล็ก WMA

ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บทแผ่เมตตา.wma (696.4 KB, 2134 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บทสวดไตรสรณคมณ์.wma (2.97 MB, 1551
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.wma (5.82 MB, 1982
views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พระคาถาพาหุง.wma (1.36 MB, 1690 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma

เพลงสวดมนต์ บทสวดประกอบดนตรี

ดาวน์โหลดแยกไฟล์ ตามคุณภาพ
MP3
MP3
WMA
( สูง >> ต่ำ )
320
Kbps
128
Kbps
48
Kbps
01.ชุมนุมเทวดา
02.นมัสการพระพุทธเจ้า
03.นมัสการพระรัตนตรัย
04.อิติปิโส ภควา
05.พาหุง มหากา
06.คาถาชินบัญชร
07.คาถาโพธิบาท
08.ปาระมี 30 ทัศ
09.ยะถา สัพพี
10.แผ่เมตตา
11.คาถาชินบัญชร-เยาวชนหมู่
12.ยอดพระกัณฑ์
****************************************************************************************************
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)